Nuwe bemarkingsreus vir Stellenbosch

 

VISIT STELLENBOSCH: NUWE BEMARKINGSBENADERING VIR STELLENBOSCH KRY VLERKE

Stellenbosch Wynroetes (SWR) en Stellenbosch 360 (S360) het oorgekom op ‘n grootse en ambisieuse plan ten einde rolspelers in die toerismebedryf byeen te bring en belewenis-ekonomie in Stellenbosch optimaal te ontwikkel.

Die grondslag vir die plan is die vestiging van ‘n nuwe organisasie, Visit Stellenbosch, en die ontwikkeling van ‘n gedetaileerde bemarkingsplan vir bestemmingstoerisme. Die doelwit is om alle aspekte van toerisme in te sluit  om sodoende ‘n uniekebestemmingservaring vir plaaslike en oorsese besoekers regdeur die jaar in Stellenbosch en sy wynroetes aan te bied.

Die organisasie sal al die belanghebbendes en vennote in toerisme onder ‘n geïntegreerde bestemming-handelsmerk met ‘n gekombineerde langtermyn-toerismeplan bymekaar bring. Met  gesentraliseerde operasionele funksies, sal die organisasie aandeelhouers en belanghebbendes in staat stel om in uitstekende diens, verhoogde toerisme-ontwikkeling en plek-produk-ervaring te belê.

Die hartklop van die toekomstige organisasie is ‘n toegewyde plan om sosiale ontwikkeling te bevorder wat spesifiek op werkverskaffing en die ontwikkeling van vaardighede gefokus is.  “Stellenbosch is regdeur die wêreld bekend as ‘n plek waarheen mense kom om te ontdek, te leer, te skep, te loods en nuwe inisiatiewe die lig te laat sien.  Met die organisasie gaan ons ‘n lewensgetroue toerisme-laboratorium skep waar ons uitdagings kan loods, toets en implementeer. Ons wil dus ons sosiale en ekonomiese kwessies konfronteer, en met kreatiewe en hoë-impak oplossings vorendag kom”, sê Mike Ratcliffe, Voorsitter van die SWR, wat hierdie opwindende ontwikkelingsplan gedryf het.

“Ons, saam met ons kollegas in die Franschhoek Wynvallei , sien uit na samewerkende inisiatiewe om vooruitgang van die groter Stellenbosch-streek te verseker”, meen Ratcliffe.

Die stigtingsproses van die nuwe toerisme-bemarkingsplan is volledig ontplooi. ‘n Inklusiewe loodskomitee – verteenwoordigend van alle sektore en belangegroepe van die toerismebedryf in Stellenbosch – het reeds die beplanning en operasionele werk van Visit Stellenbosch afgehandel. Dié komitee gaan in die toekoms deur twee voorsitters, Ratcliffe en Jan Scannell (Voorsitter van S360), bestuur word.

Die eerste beplanningsvergadering is vir Junie 2019 geskeduleer en verdere kommunikasievrystellings oor die splinternuwe organisasie, leierskap, dienste en lidmaatskapsgeleenthede word vir Julie 2019 beplan. Intussen sal bestaande dienste en aktiwiteite van die onderskeie belanghebbende groepe, soos die toerisme besoekersentrum, tot verdere kennisgewing, voortgaan.

“Die direksie van S360 is oortuig dat die organisasie die ideale loodsplan is om die bestaande aksies van S360 verder uit te bou. Gemeenskapsontwikkeling is die hoeksteen waarop S360 se uitgebreide internasionale toerisme-promosie geskoei is”, sê Scannell.

Die samestellers van Visit Stellenbosch stem ook volmondig saam met die strategiese doelwitte van die Munisipaliteit om onder andere Stellenbosch as die middelpunt vir innovasie in Afrika te vestig.  Dit is verder ook ‘n prioriteit om Stellenbosch as ‘n top-bestemming vir plaaslike en oorsese besoekers te posisioneer.

Die uitvoerende burgemeester van Stellenbosch, Gesie van Deventer, vat dit saam: “Die strategiese en geïntegreerde samewerking van alle belanghebbenders van Visit Stellenbosch sal die enorme ontwikkelingspotensiaal van toerisme ontsluit, ons nasionale en internasionale beeld verhoog en meer geleenthede vir ons gemeenskappe skep om optimaal te floreer.

‘n Nuwe organisasie om die bemarking van Stellenbosch onder een saambreel saam te voeg is pas gestig – tans bend as Visit Stellenbosch. By die aankondiging hiervan was, van links, Jeanneret Momberg, Mike Ratcliffe, uitvoerende burgemeester Gesie van Deventer en Riel Mynhardt