SONA: Cyril moet bedryf nou help

Staatsrede moet uitdagings van wynbedryf aanspreek

Terwyl die land in afwagting die komende staatsrede (SONA) inwag, beklemtoon South Africa Wine verskeie dringende sake wat onmiddellike aandag verg vir die verbetering van die wyn- en brandewynbedryf.

Hierdie prioriteite is alles deel van verskeie voorleggings wat aan staatsdepartemente gemaak is. As dit proaktief aangespreek word, kan dit aansienlik bydra tot hierdie bedryf se groei en die welstand van die mense wat daarin werk en woon.

Wins

Die wyn- en brandewynbedryf se sterk landbouvoetspoor en uitgebreide waardeketting dra R56 miljard by tot die BBP en skep 270 000 werksgeleenthede (1,8% van nasionale indiensneming). Die gebrek aan winsgewendheid op produksie- en wynkeldervlakke moet egter dringend aangespreek word deur geteikende intervensies en ’n bevorderlike beleid om herbelegging te verseker en vertroue in te boesem.

Nasionale prioriteite sluit in aksynsbelastingbelyning met inflasie, investering in wetstoepassing (polisie en polisiëring), infrastruktuurontwikkeling, alternatiewe kragvoorsiening, landbou-ontwikkelingsondersteuning, aansporings vir son- en windalternatiewe, asook prioritisering van waterinfrastruktuur.

“Ons doen ’n sterk beroep op die regering om te verseker dat aksynsbelasting in lyn bly met inflasiekoerse en gekoppel is aan die alkoholbeleidsraamwerk wat deur die nasionale tesourie gestel is, om sodoende onnodige las op ons bedryf en produsente te vermy,” sê Rico Basson, uitvoerende hoof van South Africa Wine. “Die wyn- en brandewynsektor het ’n gebalanseerde benadering tot belasting nodig om ekonomiese stabiliteit te verseker en regverdigheid in die stelsel te bevorder.”

Wetstoepassing

Belegging in wetstoepassing, veral die polisiemag, en die bemagtiging van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) om onwettige handel te bekamp, ​​wat oor die afgelope dekade meer as verdubbel het, is noodsaaklike stappe om ’n veilige samelewing te bevorder. Die versterking van die vermoëns van ons wetstoepassingsagentskappe is fundamenteel vir die handhawing van bestaande wetgewing.

Die erkenning van infrastruktuur se deurslaggewende rol in ekonomiese groei is ook van uiterste belang. Dringende aandag en verhoogde belegging in hawens en spoorweë is nodig, en strategiese vennootskappe tussen die openbare en private sektore sal ’n bevorderlike omgewing vir ekonomiese ontwikkeling skep.

Die landbousektor was die afgelope paar kwartale die skitterende ster in die bydrae tot die Suid-Afrikaanse ekonomie. Die implementering van die landbou- en landbou-verwerkingsmeesterplan (AAMP) en die voorsiening van befondsing vir prioriteitsaksies bly belangrik om koördinasie en belegging vir dié sektor te verseker. Belangrike temas sluit in verbeterde uitvoermarktoegang deur die aanspreek van tarief- en nie-tariefmaatreëls, navorsing en ontwikkeling, asook finansiële ondersteuning vir ontwikkelingsprogramme om inklusiewe groei te verseker.

Krag

Die erkenning van die onmiskenbare behoefte aan ’n oorgang na alternatiewe kragbronne is noodsaaklik. Die instel en versnelling van aansporings en belastingkortings vir individue en besighede wat op ’n groter skaal in volhoubare energie-oplossings belê, sal van onskatbare waarde wees. Dit strook ook met globale volhoubaarheidsdoelwitte, wat bydra tot energie-onafhanklikheid.

Die aanspreek van waterverwante uitdagings vereis ’n omvattende strategie buiten die bou van damme en verwante infrastruktuur. Belegging in nuwe pypleidings en die versekering van kapasiteit vir die toekoms is ononderhandelbaar vir volhoubare ontwikkeling.

“South Africa Wine wil die regering versoek om hierdie belangrike kwessies in die komende SONA te prioritiseer. Beslissende optrede in hierdie areas sal die weg baan vir ’n meer veerkragtige, volhoubare en voorspoedige toekoms vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf en diegene wat hier werk en woon,” sê Basson.