Groot hulp vir wyntoerisme

R12 miljoen kan help om sektor te versterk

Die Wes-Kaapse departement van landbou bied noodsaaklike verligting aan werknemers in die Suid-Afrikaanse wyntoerismesektor in die vorm van ʼn R12 miljoen-ondersteuningsfonds.

Die ondersteuningstipendium vir wyntoerismewerkers is amptelik by Elsenburg bekendgestel. Die doel van die fonds is om die voortgesette indiensneming van wyntoerismewerkers te verseker deur hul salarisse vir ʼn belangrike kwartaal op die toerismekalender te subsidieer.

Dr Ivan Meyer, Wes-Kaapse minister van landbou sê: “Die Wes-Kaapse kabinet het ekonomiese herstel en werkskepping geprioritiseer. Gedurende COVID-19 is die wynbedryf en sy werknemers negatief deur die regulasies geaffekteer. Ons bydrae het ten doel om die effek wat die verlies aan inkomste op die wyntoerismesektor en sy werknemers gehad het, te verlig. Ons vertrou dat hierdie bydrae verligting en waardigheid sal bring vir werknemers in die wyn-agritoerismebedryf. Ons het agritoerisme geprioritiseer as deel van ekonomiese herstel in die Wes-Kaap.”

Dr Mogale Sebopetsa, departementshoof van die Wes-Kaapse departement van landbou het benadruk: “Die wynbedryf is ʼn belangrike bedryf in die ekonomie van die Wes-Kaap en ons ondersteuning en bydrae sal die sektor in staat stel om werksgeleenthede terug te wen wat gedurende die pandemie verlore gegaan het, en daardeur die landbousektor só posisioneer dat dit ʼn wesenlike rol in die ekonomiese herstel van die Wes-Kaap speel. Hiermee saam bly die departement daarop gefokus om ons wynprodusente te ondersteun deur nuwe innovasie en tegnologie vir verbeterde produksie, asook deur marktoegang vir ʼn meer vooruitstrewende landbousektor.”

“Die Suid-Afrikaanse wynbedryf, en spesifiek wyntoerisme, is ongetwyfeld die landbousektor wat die ergste deur COVID-19 beperkings getref is,” sê Marisah Nieuwoudt, Vinpro-wyntoerismebestuurder. “Ons is werklik dankbaar vir die ondersteuning wat Meyer en sy span aan die Suid-Afrikaanse wynbedryf, en in besonder die wyntoerismesektor, bied, deur hierdie befondsing vir ons werknemers te bewillig.”

As deel van die wynbedryf se rampherstelplan, is Vinpro deurlopend en aktief in gesprek met die onderskeie regeringsdepartemente om die ernstige effek wat beperkings op handel en toerisme op die bedryf het te benadruk, en om ondersteuningsprogramme voor te stel wat werksverliese in die sektor kan verhoed of verminder.

Die Wes-Kaapse departement van landbou is verbind daartoe om die sektor en sy rolspelers, insluitende die wynbedryf, te ondersteun. Die departement het R12 miljoen uit sy begroting herprioritiseer om die wyntoerismesektor by te staan.

Die ondersteuningstipendium vir wyntoerismewerkers sal ondersteuning aan 1 333 werknemers in die wyntoerismesektor bied. Vir die doel van hierdie projek, word wyntoerismewerkers gedefinieer as wyn- en voedseldienswerknemers wat permanent in diens is in ʼn wynproelokaal in die Wes-Kaap Provinsie.

Die toelaag van R3 000 sal per persoon per maand toegedeel word, vir drie agtereenvolgende maande – die piek toerismemaande van Desember 2020, Januarie en Februarie 2021 – om geprojekteerde werksverliese te buffer. Elke wynkelder kan vir ʼn maksimum van 10 werknemers eis, om te verseker dat so veel moontlik kelders toegang tot die fonds kan verkry, en alle wynkelders mag aansoek doen, insluitend maar nie beperk tot Vinpro-lede nie. Wynkelders moet namens hul huidige, permanente werknemers aansoek doen en alle uitbetalings sal direk aan die kelders geskied aan die einde van die drie-maande periode.

Aansoeke is oop vanaf 16 November en sluit op 15 Desember 2020, waarna ʼn keuringsproses in Januarie 2021 sal plaasvind, en suksesvolle wynkelders sal ʼn bevestiging in Februarie 2021 ontvang.

Die relevante werkgewer-aansoekvorm en werknemer-eisvorm kan afgelaai word vanaf www.vinpro.co.za/wine-tourism, en by tourism.applications@vinpro.co.za ingedien word.

Deur hierdie ingryping en ondersteuning, strewe die departement van landbou daarna om die groei en stabiliteit van die grootste wynbedryf op die Afrika-kontinent te verseker. Daarmee saam sal dit bydra tot die indiensneming, veiligheid, waardigheid en welstand van ons landsburgers.

Marisah Nieuwoudt, Vinpro se toerismebestuurder:” Die wyntoerismebedreyf is reg deur die pandemie getref.”